Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Deoarece asigurarea dreptului cu privire la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental, vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în concordanță cu Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR), precum și orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări periodice la această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificare cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și orice modificare provenită din cerințe legale.

Date de identificare ale societății

CodeValley S.R.L., conform legislației actuale cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Categoriile de date cu caracter personal

Colectăm prin intermediul site-ului informații care facilitează contactul, precum adresa de e-mail, numele, prenumele și numărul de telefon mobil. Colectăm aceste date în mod explicit prin formular, astfel încât să aveți control deplin asupra informațiilor oferite.

Pe lângă datele oferite în mod explicit prin formular, colectăm și adresa IP a terminalului utilizat pentru accesarea site-ului nostru.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră pe durata vizitării site-ului.

Pe site-ul nostru colectăm și stocăm anumite informații cu ajutorul Cookie-urilor și al altor tehnologii similare, conform Politicii de Cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile incluse în Regulamentul General privind Protecția Datelor în categoriile speciale de date cu caracter personal.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră cu scopul de a face posibilă prestarea serviciilor noastre și pentru a facilita o experiență cât mai plăcută utilizatorilor noștri.

În cele mai multe cazuri, datele dumneavoastră sunt necesare pentru încheierea unui contract sau acord între societatea noastră și dumneavoastră. Anumite prelucrări subsumate acestui scop sunt impuse de legislația în vigoare, inclusiv cea fiscală și contabilă.

Dorim să îmbunătățim serviciile oferite prin produsul nostru, motiv pentru care putem colecta și analiza informații care privesc comportamentul dumneavoastră pe durata vizitării site-ului nostru pentru a putea desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Prelucrăm datele dumneavoastră și cu scopul promovării serviciilor noastre, folosind datele de contact descrise mai sus, în baza interesului nostru legitim de a dezvolta activitatea noastră comercială.

Datele dumneavoastră sunt prelucrate și cu scopul de a proteja site-ul nostru, precum și utilizatorii acestuia, sau pentru a gestiona diverse riscuri ce pot apărea în mediul online.

Colectăm informații cu privire la terminalul utilizat pentru a asigura măsuri de protecție a site-ului nostru precum și pentru a preveni sau detecta tentative de fraudă. În acest sens, putem transmite informații către autoritățile publice competente.

Păstrarea datelor cu caracter personal

În general, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât există o colaborare. Puteți să solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestei solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Transmiterea datelor cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal furnizorilor de servicii de marketing sau cercetare de piață, furnizorilor de servicii IT sau altor societăți cu care dezvoltăm programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și a serviciilor noastre.

Putem divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice competente, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim.

Accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate în prealabil cu aceștia.

Țările în care pot fi transferate datele cu caracter personal

În prezent stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României și a Germaniei.

Orice transfer internațional de date cu caracter personal va fi gestionat cu atenție, asigurând protecția drepturilor și intereselor dumneavoastră. Transferurile gestionate prin furnizori de servicii terțe vor fi protejate prin angajamente contractuale și alte garanții precum clauzele contractuale standard emise de către Comisia Europeană.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care sunt transferate datele dumneavoastră, precum și detalii despre garanțiile puse în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Drepturile utilizatorilor

Aveți dreptul să solicitați informații cu privire la datele colectate și prelucrate cu privire la dumneavoastră, să le verificați, să le modificați, să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării lor sau să vă opuneți prelucrării și, de asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor.


Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-au fost procesate datele personale, puteți face acest lucru contactând responsabilul cu protecția datelor prin e-mail la adresa: privacy@codev.ro, iar acesta va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.

Puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere în cazul în care considerați că ați fost sau sunteți lezat în vreun fel, raportat la dispozițiile legale în vigoare.

Politica de Cookies

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile reprezintă un punct central în funcționarea eficientă a mediului virtual. Ele permit generarea unei experiențe cât mai plăcute a utilizatorilor prin adaptarea la interesele și preferințele acestora.

Un Cookie este un fișier de dimensiuni mici, compus din caractere alfabetice și numerice, stocat pe un computer, terminal mobil sau orice alt echipament folosit de utilizatori pentru a accesa internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea trimisă de server spre browser și nu conține programe software, viruși sau spyware, nici nu poate accesa informația stocată pe dispozitivul utilizatorului.

De ce folosim Cookie-uri

Folosim Cookie-uri pentru a identifica terminalul utilizat pentru a accesa site-ul web și pentru a oferi o experiența personalizată cat mai plăcută fiecărui utilizator.

Cookie-uri utilizate de Terțe Părți

Acest site utilizează Google Analytics cu scopul analizei și a unei bune înțelegeri a comportamentului utilizatorilor avand ca rezultat îmbunătățirea serviciilor oferite.

Fișierele de tip cookie folosite sunt: __utma, __utmz, _ga .

Setări pentru Cookie-uri

Aplicațiile utilizate pentru a accesa site-uri web (ex. browser web) permit în mod implicit salvarea Cookie-urilor pe terminal. Aceste setări pot fi modificate pentru a anula administrarea automată a Cookie-urilor de către browser, sau pentru a fi notificat de fiecare dată când un Cookie este trimis spre terminal. Informații detaliate cu privire la administrarea Cookie-urilor se găsesc în setările browser-ului.

Mai multe informații

Cookie-urile nu necesită informații personale pentru a funcționa și nu pot fi folosite pentru a identifica utilizatorii internetului într-o manieră privată. Datele personale obținute cu ajutorul Cookie-urilor pot fi colectate numai în scopul de a facilita anumite funcționalități utilizatorilor. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul părților neautorizate.

Pentru mai multe informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform Reglării pentru Protecția Datelor Generale UE (GDPR), vă puteți adresa ofițerului de protecție a datelor prin email la adresa privacy@re.ro

Asigurați-vă că rămâneți la curent cu politica de utilizare a Cookie-urilor vizitând periodic această pagină.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

 Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.